Αναλυτές υδρατμών

  • Nernst N2035 water vapour analyzer

    Αναλυτής υδρατμών Nernst N2035

    Αναλυτής υδρατμών διπλού καναλιού: ένας αναλυτής μπορεί να μετρήσει ταυτόχρονα δύο κανάλια οξυγόνου ή υδρατμών/υγρασίας υψηλής θερμοκρασίας.

    Εύρος μέτρησης: 1 ppm έως 100% περιεκτικότητα σε οξυγόνο, 0 έως 100% υδρατμοί, -50°C έως 100°C τιμή σημείου δρόσου και περιεκτικότητα σε νερό (g/kg).