Ο σημαντικός ρόλος της παρακολούθησης οξυγόνου καυσαερίων λέβητα με καύση άνθρακα για τον έλεγχο των εκπομπών PM2,5

Προηγουμένως, με τον συνεχή ομιχλώδη καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας, το «PM2.5» έχει γίνει η πιο καυτή λέξη στη δημοφιλή επιστήμη.Ο κύριος λόγος για την «έκρηξη» της τιμής των PM2,5 αυτή τη φορά είναι οι μεγάλες εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης που προκαλούνται από την καύση άνθρακα.Ως μία από τις τρέχουσες πηγές ρύπανσης από PM2,5, οι εκπομπές καυσαερίων των λεβήτων με καύση άνθρακα είναι πολύ εμφανείς.Μεταξύ αυτών, το διοξείδιο του θείου αντιπροσωπεύει το 44%, τα οξείδια του αζώτου το 30%, και η βιομηχανική σκόνη και η σκόνη καπνού μαζί αντιπροσωπεύουν το 26%.Η επεξεργασία των ΑΣ2,5 είναι κυρίως βιομηχανική αποθείωση και απονιτροποίηση.Αφενός, το ίδιο το αέριο θα μολύνει την ατμόσφαιρα και, αφετέρου, το αεροζόλ που σχηματίζεται από τα οξείδια του αζώτου είναι σημαντική πηγή ΑΣ2,5.

Επομένως, η παρακολούθηση του οξυγόνου των λεβήτων με καύση άνθρακα είναι πολύ σημαντική.Η χρήση του αναλυτή οξυγόνου ζιρκονίας Nernst μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικά τις εκπομπές διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου και να παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της ρύπανσης που προκαλείται από τα ΑΣ2.5.

Ας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να επιστρέψουμε τον γαλάζιο ουρανό στην πόλη!


Ώρα δημοσίευσης: Ιαν-05-2022