Οδηγός επιλογής

Τύπος διαδικασίας ή συσκευής

Συνθήκες Διαδικασίας

Λειτουργία εγκατάστασης αισθητήρα

Εύρος μέτρησης

Μοντέλα που χρησιμοποιούνται

Λέβητες Πακέτο Καυμένο αέριο ή μαζούτ Ενσωματωμένη εγκατάσταση 0 έως 100% Ο2 Ευκανόνιστος Ανιχνευτής σειράς N2001 / N2032 & H
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Καμένος άνθρακας, σκονισμένη ιπτάμενη τέφρα
Καυμένο λάδι
Καμμένα θρυμματισμένα ξύλα, τέφρα
Ανάκτηση μαύρου ποτού Καμένο μαύρο ποτό, σκονισμένο
Σίδηρος & Χάλυβας Φούρνος Θέρμανσης Καυμένο Αέριο Ενσωματωμένη εγκατάσταση 0 έως 100% Ο2 Ευκανόνιστος Ανιχνευτής σειράς N2032 & H
Φούρνος ανόπτησης H2Nx (έμμεση πυροδότηση)
Φούρνος κοκ Καυμένο Αέριο
Διαβροχή Πιτ Καυμένο Αέριο
Αλουμίνιο Potlines & Holding Furnace Εχθρικό συστατικό - φθόριο Ενσωματωμένη εγκατάσταση 0 έως 100% Ο2 Ευκανόνιστος Ανιχνευτής/Θάλαμος σειράς N2032 & H
Αποτεφρωτήρια Οικιακά Σκουπίδια Καυμένο αέριο & εχθρικές ενώσεις Ενσωματωμένη εγκατάσταση 0 έως 100% Ο2 Ευκανόνιστος Ανιχνευτής σειράς N2001 / N2032 & CR
Ιατρικά ή Τοξικά Απόβλητα Καυμένο αέριο & εχθρικές ενώσεις
Κλίβανοι Υψηλής Θερμοκρασίας / Φούρνοι Rotary Lime Καυμένο Αέριο

Ενσωματωμένη εγκατάσταση

0 έως 100% Ο2 Ευκανόνιστος Ανιχνευτής σειράς N2001 / N2032 & H
Τσιμέντο Καυμένο αέριο (και μερικές φορές καουτσούκ)
Ποτήρι Καυμένο αέριο (υψηλή πυριτία) Ανιχνευτής σειράς N2001 / N2032 & H
Κεραμικός Καυμένο αέριο (υψηλή ροή υαλοπινάκων) Ανιχνευτής σειράς N2032 & H /HH series /R series
Τούβλο Καυμένο αέριο (υψηλή ροή υαλοπινάκων) Ανιχνευτής σειράς N2032 & H
Σημείο δρόσου οξέος Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Καμένος άνθρακας, σκονισμένη ιπτάμενη τέφρα Ενσωματωμένη εγκατάσταση 0°C έως 200°C Τιμή σημείου δρόσου οξέος.Ευκανόνιστος N2035A ΟΞΙΝΗ ΔΡΟΝΟ
Οξυγόνο και καύσιμο αέριο δύο συστατικών Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Καμένος άνθρακας, σκονισμένη ιπτάμενη τέφρα Ενσωματωμένη εγκατάσταση 0 έως 100% Ο2 Ευκανόνιστος Ν2032-Ο2/CO δύο συστατικών
0 έως 2000 ppm CO Ρυθμιζόμενο
Θερμική επεξεργασία Σφραγισμένος φούρνος σβέσης CO / CO2(αναγωγικός) Ενσωματωμένη εγκατάσταση 0 έως 1,5% άνθρακας Μη θερμαινόμενος αισθητήρας σειράς L/R σειράς
Περιστροφικός Φούρνος CO / CO2(αναγωγικός)
Διχτυωτός Φούρνος Ζώνης CO / CO2(αναγωγικός)
Φούρνοι ξήρανσης Άμεση πυροδότηση Υδρατμοί Ενσωματωμένη εγκατάσταση 0 έως 100% υδρατμοί Ανιχνευτής υδρατμών N2035 & HMW
Έμμεση πυροδότηση Υδρατμοί Ευκανόνιστος
Φούρνοι ψησίματος Έμμεση πυροδότηση Υδρατμοί και πιθανώς λίπος Ενσωματωμένη εγκατάσταση 0 έως 100% υδρατμοί Ρυθμιζόμενο Ανιχνευτής υδρατμών N2035 & HMW
Κατασκευή τσιπ Ταχεία ανόπτηση N2 Ενσωματωμένος αισθητήρας στον αναλυτή 0 έως 100% Ο2 Ευκανόνιστος NP32
Λιθογραφία N2
Λέβητες υψηλής πίεσης Ατμολέβητες υψηλής πίεσης Υδρατμοί Ενσωματωμένη εγκατάσταση 0 έως 100% Ο2 Ευκανόνιστος Αισθητήρας τύπου υψηλής πίεσης σειράς N2032 & HGP

Πυρηνικοί λέβητες ατμού

Υδρατμοί

Λέβητες πυρηνικής ενέργειας

Υδρατμοί